Overwatch League 2020
Overwatch

นี่คืออันดับรอบเพลย์ออฟ ของอีสปอร์ต Overwatch League 2020

กันยายน 08, 2020

ดูว่าทุกทีมนั่งอยู่ที่ไหนก่อนรอบเพลย์ออฟ ฤดูกาลแข่งขันรายการอีสปอร์ต Overwatch League เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ […]